REL-BUD
WYBRANE REALIZACJE

I. Obiekty przemysłowe

 • Hala wystawienniczo-magazynowa w Jaworznie - kompleksowa obsługa budowy.
 • Huta Arcelor Mittal w Krakowie – kompleksowa geodezyjna obsługa oczyszczalni gazu koksowniczego oraz innych obiektów przemysłowych (2008-2012).
 • Browar Calsberg Okocim w Brzesku – kompleksowa obsługa rozbudowy zakładu (hale wielkopowierzchniowe - 2,2 ha zadaszenia, układy drogowe, uzbrojenia nadziemne i podziemne, obiekty przemysłowe).
 • Zakład produkcyjno-magazynowy POLPLAST w Myślenicach- kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie infrastruktury zewnętrznej.
 • Hale magazynowe przy ul. Krzemienieckiej i ul.Nowohuckiej w Krakowie – kompleksowa obsługa budowy.
 • Zakład Coca-Coli w Niepołomicach – kompleksowa geodezyjna obsługa rozbudowy zakładu.

II. Obiekty użyteczności publicznej

 • Szpital geriatryczny w Katowicach - kompleksowa obsługa budowy.
 • Budynek biurowy Centrum Biznesu w Zabierzowie.
 • Hotel ETAP przy ul. Armii Krajowej w Krakowie - geodezyjna obsługa budowy.
 • Hotel przy ul. Pawiej w Krakowie - geodezyjna obsługa budowy.
 • Pawilon Handlowy "Kaufland" w Tychach – geodezyjna obsługa budowy.
 • Kompleks biurowy Buma Quattro Business Park w Krakowie – budynek biurowy,15 kondygnacji (65 m. wysokości) – geodezyjna obsługa budowy.
 • Salon samochodowy BMW-MINI w Katowicach – kompleksowa obsługa budowy.
 • Budynek biurowy "COMARCH" w Krakowie – kompleksowa obsługa budowy.
 • Szkoła Muzyczna przy ul. Jana Pawła II w Krakowie - kompleksowa obsługa budowy.
 • Budynek hotelarsko-konferencyjny w Dosłońce - obsługa budowy w zakresie infrastruktury zewnętrznej i małej architektury.

III. Budownictwo mieszkalne wielorodzinne

 • Zespół zabudowy wielorodzinnej przy ul. Bociana w Krakowie ("Bocianie Gniazdo") - kompleksowa obsługa budowy osiedla.
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie ("Apartamenty Kaskada")- geodezyjna obsługa budowy.
 • Osiedle "Jurajskie"I w Krakowie - kompleksowa obsługa budowy osiedla.
 • Osiedle "Jurajskie II" w Krakowie - kompleksowa obsługa budowy osiedla.
 • Osiedle "Jurajskie III" w Krakowie - kompleksowa obsługa budowy osiedla(w kontynuacji).
 • Osiedle mieszkaniowe "PASTERNIK" przy ul. Starego Dębu w Krakowie - geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Kijowskiej w Krakowie (19 kondygnacyjny - 65m wysokości) geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynki mieszkalne przy ul. Twardowskiego - Wierzbowej w Krakowie geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Słomczyńskiego w Krakowie - geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Ludwinowskiej w Krakowie - geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynek mieszkalny - Apartamentowiec w Węgrzcach.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Senatorskiej w Krakowie – etap I i II – geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Łokietka w Krakowie – geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Skawińskiej w Krakowie - geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Kamieńskiego/Babinicza - geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynki mieszkalne przy ul. Marchołta – etap I , II, III , IV, V - geodezyjna obsługa budowy.
 • Kompleks budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej – geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynek mieszkalny przy ul. J.Pawła II w Krakowie - kompleksowa geodezyjna obsługa budowy.
 • Rozbudowa i przebudowa kamienicy przy ul. Mikołajskiej w Krakowie - kompleksowa geodezyjna obsługa budowy.
 • 3 Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Piltza w Krakowie – kompleksowa geodezyjna obsługa budowy.
 • Budynek mieszkalny Lofty - etap II i III – przy ul. Zabłocie/Ślusarskiej w Krakowie.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Mogilskiej – kompleksowa obsługa budowy.
 • 2 budynki mieszkalne przy ul. Kasztelańskiej – kompleksowa obsługa budowy.
 • Kompleks budynków przy ul. Grzegórzeckiej w Krakowie - kompleksowa obsługa budowy.

IV. Budownictwo mieszkalne jednorodzinne

 • Osiedle domów jednorodzinnych "Magiczne Wzgórze" w Węgrzcach – kompleksowa obsługa budowy osiedla.
 • Osiedle domów jednorodzinnych "Pod Strzechą" w Krakowie – kompleksowa obsługa budowy osiedla.
 • Osiedle domów jednorodzinnych "Osiedle nad Sanką" w Liszkach - kompleksowa obsługa budowy osiedla.

V. Pomiary specjalistyczne

 • ul. Krupnicza – PADEREVIANUM II - kompleksowy monitoring wpływu budowy na sąsiednie budynki - niwelacja precyzyjna (osiadanie budynków), wychylenie budynku z pionu, przemieszczenie rys, pęknięć ścian konstrukcyjnych, przemieszczenie ścianek szczelinowych – ciągły monitoring w okresie 12 miesięcy.
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Kijowskiej w Krakowie – pomiar wpływu budowy na budynki sąsiednie – niwelacja precyzyjna.
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Kijowskiej w Krakowie - pomiar odkształceń pionowych budynku w trakcie budowy.
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Bociana w Krakowie – wpływ budowy na budynki sąsiednie – niwelacja precyzyjna,.
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Skawińskiej w Krakowie - wpływu budowy na budynki sąsiednie – niwelacja precyzyjna i odkształceń pionowych ścian szczytowych.
 • Hala TRAS w Tychach – pomiar odkształceń hali.
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Zabłocie w Krakowie- pomiar wpływu budowy na sąsiednie budynki - niwelacja precyzyjna.
 • Hala POLPLAST w Myślenicach – inwentaryzacja szyn suwnic.
 • PKP CARGO w Krakowie – inwentaryzacja szyn suwnic.
 • Budynek mieszkalny przy ul. Mogilskiej w Krakowie – pomiar wpływu budowy na sąsiednie budynki – niwelacja precyzyjna - osiadanie sąsiednich budynków.
 • 2 Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Dobrego Pasternika – pomiar osiadań budynków w czasie jej realizacji.
 • al.Jana Pawła II nr 150– wpływ budowy na sąsiednie budynki - niwelacja precyzyjna osiadań budynku, odkształceń pionowych ścian zewnętrznych.
 • Pomiar i odkształcenie 50 m szybu windowego w istniejącym budynku (17 kondygnacji) - wpływ pracującej windy na konstrukcję żelbetową.
 • Browar Okocim-Calsberg w Brzesku – precyzyjny pomiar osiadań i wychyleń konstrukcji 18 zbiorników wielkokubaturowych - tankofermentatory.

VI. Dokumentacje budowlane istniejących obiektów

 • Kamienica przy Placu Szczepańskim – wykonanie dokumentacji i podział fizyczny nieruchomości (wyodrębnienie samodzielności lokali).
 • Kamienica przy ul. Sebastiana w Krakowie – wykonanie inwentaryzacji budowlanej.
 • Kamienica przy ul. Dietla w Krakowie – wykonanie inwentaryzacji budowlanej.
 • Budynki biurowe przy ul. Lea - wykonanie inwentaryzacji architektoniczno- budowlanej.
 • Budynki biurowe MPEC przy ul. Ciepłowniczej w Krakowie – wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.
 • Dwór w Niedźwiedziu - wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej.
 • Kamienica przy ul. Skawińskiej – wykonanie inwentaryzacji elewacji w 2D.
 • Inwentaryzacja połaci dachowych pod kątem iluminacji Bazyliki Św. Michała Archanioła Na Skałce w Krakowie.
 • Buma Quattro Busines Park – budynek A – pomiar powierzchni całego biurowca.

VII. Wykonywanie pomiarów lokali mieszkalnych i użytkowych nowych mieszkań wraz z wykonaniem dokumentacji i uzyskaniem zaświadczeń o samodzielności lokali i obliczeniem udziałów w nieruchomości wspólnej do aktów notarialnych

 • Osiedle Jurajskie I – 5 budynków wielorodzinnych.
 • Osiedle Jurajskie II (etap I, II, III) - 11 budynków wielorodzinnych.
 • Osiedle Mały Przewóz – 3 budynki wielorodzinne.
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Słomczyńskiego.
 • Budynki wielorodzinne przy ul. Obozowej i Kobierzyńskiej.
 • Zespół zabudowy mieszkalnej "Cztery Życzenia" przy ul.Szwaji - etap I i II.
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Wrocławskiej.
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Łokietka.
 • Budynek wielorodzinny przy ul. Senatorskiej – etap I i etap II.
 • Budynki wielorodzinne przy ul. Kijowskiej.
 • Osiedle mieszkaniowe "Pasternik" - etap I i etap II – 11 budynków wielorodzinnych.
 • Budynki wielorodzinne przy ul. Dworskiej – 4 budynki.
 • Kamienica przy ul. Łobzowskiej.
 • 3 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Piltza.
 • 2 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Przewóz.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinne przy ul. Ludwinowskiej.
 • 3 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Mała Góra.
 • 4 budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Śliczna – etap II.
 • 4 budynki mieszkalne wielorodzinne w Limanowej.
 • 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Wąwozowej.
 • Budynki mieszkalne przy ul.Petrażyckiego – etap I i II.
 • 2 budynki przy ul. Kasztelańskiej.
 • Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Myśliwskiej 5 w Krakowie.

Ogółem ponad 11 tys. pomierzonych mieszkań, wykonanych dokumentacji i uzyskanych zaświadczeń.

biuro@uniserv.krakow.pl
relbud@ceti.pl
tel.: 12 661 42 00, 501 451 393, 508 326 319