Inwentaryzacje budynków i lokali, pomiary powierzchni, zaświadczenia o samodzielności lokali